Kredittkort
Kredittkort

Til nå i år (oktober 2014) er det blitt utført over en milliard betalinger med kort. Dette er et høyt antall og Norge ligger dermed på verdenstoppen når det gjelder kortbruk. Bruken av kort brer om seg og tallet vil ganske sikkert stige de neste årene. Dette året har kredittkort 64-årsdag. Den spede begynnelsen skjedde på en litt morsom måte.

Den spede begynnelsen

Den amerikanske entreprenøren Frank McNamara var i 1950 på restaurant, men da han skulle betale viste det seg at han hadde glemt pengeboken. Dette løste han med å signere visittkortet sitt og ga til kelneren. McNamara ba om at en faktura ble sendt slik at han fikk betalt. Denne episoden utløste oppfinnerideen hos entreprenøren om at slike episoder måtte kunne la seg løse. Hadde man ikke kontanter tilgjengelig burde det finnes et alternativ. Denne ideen endte opp i stiftelsen av Diners Club, og man hadde mulighet tilbetaling via et kredittkort. Restauranter, moteller og bensinstasjoner så en mulighet i dette til økt fortjeneste og aksepterte kortløsningen.

Fortsettelsen

Dette nye kortsystemet virket interessant også for Bank of America, og de lanserte dermed sitt eget kredittkort. Kortet eksisterer den dag i dag, men under selskapet VISA. MasterCard fikk også sin spede begynnelse, men da under navnet Masterchange. Ideen fenget flere og i 1958 kom også American Express, og med dette kortet kom også kortet ut internasjonalt. I begynnelsen var kortet mest brukt av forretningsmenn, men dette endret seg raskt. Dette da minibanken så sitt lys i 1970, og kort ble tilgjengelig for bankkunder. Sakte men sikkert ble datidens sjekker byttet ut med kortbruk, og er i dag et allment betalingsmiddel.