Kredittkort
Kredittkort

Når du skaffer deg kredittkort må du signere en avtale med banken hvor det gjøres klart at du har et erstatningsansvar dersom du handler grovt uaktsomt. Da det gjelder tap av kortet betyr grov uaktsomhet å ikke gi beskjed til banken innen “rimelig” tid. For eksempel, dersom du mister kortet på tur til utlandet men venter én uke med å gi beskjed, vil dette mest sannsynlig innebære grov uaktsomhet dersom du visste at kredittkortet var borte og kontoen ble tømt i mellomtiden. Det gjelder å gi beskjed så raskt som mulig, og bankene gjør dette enkelt ved å tilby et elektronisk skjema hvor du kan sperre kortet. I tillegg kan du også ringe banken ettersom de har en linje åpen døgnet rundt.

Gode grunner til å sperre kredittkortet

I det du mister kredittkortet (se ulike kort på credit-cards.no) vil du som regel ha kort tid på deg til å sperre det før et eventuelt misbruk inntreffer. Kriminelle vil stjele kredittkortinformasjonen på to måter, hvor den mest vanlige metoden de siste årene er innbrudd i selskapers databaser. I slike tilfeller har du ikke noen mulighet til å motvirke misbruket, og bankene må dekke tapene. Den andre metoden er når kriminelle titter på PIN koden din, og deretter stjeler kortet ditt. De kan også stjele kortet og bruke det til å betale for varer uten å ha koden tilgjengelig.

Vær rask med å sperre kredittkortet ditt

Når du oppdager at kredittkortet ditt er det viktig at du setter i gang å lete med en gang. Dersom du ikke finner kortet kan du gå inn på bankens nettsider og fylle ut et skjema hvor du ber om at det stenges. Dette skjemaet finner du som regel lett tilgjengelig på bankens nettsider, og alt du trenger å gjøre er å gå inn og be om at skjemaene.