Kredittkort
Kredittkort

Har du nettopp fått deg et kredittkort? Her er noen tips til deg angående sikker bruk av kortet. Det vil være smart å legge seg dette på minnet, og deretter gjøre enkelte ting til en vane hver gang kortet benyttes. Å bruke kortet sikkert starter allerede med PIN-koden din (slik sikrer du den).

Sikre PIN-koden

Det første trinnet i å bruke et kredittkort på en sikker måte, er valget av PIN-kode. Det kan være fristende å velge nummer som en lett husker, som for eksempel deler av fødselsdatoer eller andre viktige begivenheter. Du bør absolutt ikke velge kode utfra slike kriterier. Velg tall som ikke lar seg koble sammen med deg som person, eller de rundt deg. Vilkårlige tall er sikrest. Koden bør læres utenat, men må du skrive den ned, gjør det på en slik måte at andre ikke kan forstå hva det er. Samtidig skal du huske å ikke oppbevare kortet og koden sammen. PIN-koden skal aldri oppgis til noen, verken banken eller andre, til og med ikke politiet har krav på å få koden. Derfor sier det seg selv at du ikke skal oppgi koden om noen ringer, eller mailer deg, og ber om å få den og kortnummeret ditt.

Betaling på den sikre måten

Kredittkort benyttes ofte på nett, for å betale varer og tjenester. Du bør være oppmerksom på om noe virker mistenkelig ved betalingssystemet, og eventuelt sjekke nettadressen til systemet. Nettadresser for betalingssystemer begynner oftest med «https», og ikke «http». Ta vare på betalingsbekreftelsen inntil du får fakturaen fra banken. Sammenlign deretter beløpene. Når du betaler med kortet i betalingsterminaler, eller tar ut kontanter, skjul inntastingen av PIN-koden med hånden. Helt til slutt; ikke glem å signere i den hvite ruten bak på kortet når du får det.