Kredittkort
Kredittkort

Mange kort er gebyrfrie i forhold til ordinært bruk. Til tross for dette har enkelte kortselskaper noen gebyrer en bør være oppmerksomme på. Det er stor variasjon i hvilke gebyrer som tas, og du bør derfor sjekke hvilke betingelser det er på ditt kredittkort i forhold til dette. Nedenfor finner du en oversikt over noen av de vanligste gebyrene.

Årsavgift, fakturagebyr, kontantuttak og purregebyr

Det finnes enda kredittkort som har årsgebyr. Beløpene ligger ofte rundt kr 3 – 400. Har kortet gode fordelspakker kan dette nok forsvares. Kontantuttak fører til gebyrer hos nesten alle kredittkortselskapene. Dette gebyret er ofte en viss prosent av uttakssummen, og kan også ha et fast kronebeløp i tillegg. En bør også være oppmerksom på at kontantuttak ikke gir rentefri periode. Renten løper fra uttaksdato. Alle vil komme til å pålegge deg et fast gebyr på å sende deg en papirfaktura. Dette gebyret er lett å unngå ved å velge å få alle månedlige fakturaer som e-faktura. Glemmer du å betale og selskapet/banken må minne deg på dette med et nytt varsel påløper et purregebyr.

Andre tjenester som koster ekstra

Det er også andre tjenester i et kredittkort, og de koster som regel ekstra. Mange selskaper tillater at man overfører beløp fra kortet og til egen bankkonto. Gebyrene på denne tjenesten kan være høye, samtidig som at renten ofte løper fra dagen overførselen skjer. Det er også mulig, hos noen banker/kredittkortselskaper, å betale regninger med kortet. Kostnaden ved denne tjenesten varierer fra kort til kort. Det kan være at det påløper gebyrer eller at renten løper fra betalingsdato. Er du i utlandet, og bruker kortet vil det komme på et valutapåslag for hver sum du bruker. Dette er oftest mellom 1 til 2% av summen som er benyttet. Du bør alltid sjekke ditt eget kort, og hvilke betingelser det har på «gebyrfronten».