Kredittkort
Kredittkort

Har du kredittgjeld er det greit å vite at betalte gjeldsrenter kan trekkes fra på skatten. Dette fradraget gjelder selvfølgelig alle andre lån også, som for eksempel boliglån og billån. Det er ditt ansvar å sjekke at beløpene er riktig ført opp på selvangivelsen. Vi nærmer oss tiden på året for å begynne å tenke på disse tingene.

Kredittkort og rentene

Gjeld er aldri lønnsomt uansett hvordan en ser på det, men dessverre er lån og kreditter det som berger oss gjennom noen økonomiske utfordringer. Det vil være viktig for en sunn privatøkonomi å sørge for at gjelden er så liten som mulig. Lar du gjeld på kredittkort hope seg opp blir det dyrt. Rentene er høye, og kreditter som i utgangspunktet var små, vokser seg fort store. Har du mulighet til det; betal alltid inn benyttet kreditt før rentene begynner å løpe. Når den rentefrie perioden er over løper faktisk rentene på gjenstående kreditt fra dag en. Pass deg også for kort med høye gebyrer!

Betalte renter gir skattefradrag

På selvangivelsen har man mulighet til å føre opp gjeld og betalte renter fra kredittkort. Det vil gi et skattefradrag på 27%. Vær oppmerksom på at skattefradraget gjelder kun for betalte renter. Renter med forfallsdato foregående år, men som ikke er betalt gir ikke skattefradrag. Normalt er dette ført inn når du får selvangivelsen, men sjekk alltid at det er riktig. Hvis ikke før opp selv i post 3.3.1. Til tross for at en får tilbake en del av det en har betalt er ikke dette et regnestykke som går opp i null. Å få noe tilbake er greit, men du har likevel betalt en rimelig stor andel ut av egen lomme.