Kredittkort
Kredittkort

Å ikke betale en regning i nye og né skjer selv de beste. Har du kredittkort og glemmer av å betale, men så ordner opp når purringen kommer, er det faktisk ikke mer å tenke på. De siste årene har andelen nordmenn som ikke betaler økt betraktelig.

Å bli økonomisk svartelistet

Har du fått purringer på en regning fra banken, som har utstedt kredittkort til deg, og ikke betalt? Kommer dette så langt at det sendes til inkasso vil det fort føre til problemer i ettertid. Gjør du opp inkassokravet skal dette slettes, men navnet ditt kan stå på svartelista likevel. Svartelista er en oversikt over nordmenn som har, eller har hatt, betalingsproblemer. En betalingsanmerkning kan være nok til å havne på denne. Kredittopplysningsbyråer hevder at hele 235 526 personer står på lista, og at den totale gjelden er svimlende 36 milliarder.

Dyster statistikk

Gjeld, som har endt opp med betalingsanmerkning, har på få år økt med 70%. I tillegg viser offisielle tall at for året 2013 hadde man en rekordstor mengde nordmenn med betalingsproblemer. Disse problemene var såpass omfattende at de søkte om å komme under gjeldsordningen, faktisk så mange som 5 528 nordmenn. Samme år var det også rekordstore tall for krav om tvangssalg av bolig for å dekke gjeld. Norge har for tiden lav arbeidsledighet og folk har generelt god økonomi, derfor undrer også økonomene seg over disse dystre tallene. Benytter du kredittkort vil god planlegging være veien å gå for å ikke å risikere å bli svartelistet.