Kredittkort
Kredittkort

Enten om du har enkeltmannsforetak eller ansatt i en bedrift kan det oppstå situasjoner der du har mulighet til å betale utlegg med kredittkort. Dette høres smart og effektivt siden du ikke belaster din egen konto, men dersom utleggene ikke blir nedbetalt i tide kan det påløpe renter og gebyrer som utgjør tap, fremfor ”break even” eller gevinst.

Tap ved forsinkelser med tilbakebetaling

De fleste kredittselskaper tilbyr en rentefri periode hvor det ikke påløper renter. Det betyr at utleggene ikke trenger å koste en krone, dersom hele summen blir nedbetalt ved første faktura. Betales ikke summen i sin helhet løper rentene og gebyrene raskt, og utleggene kan bli dyrere enn først antatt. Ved alle utlegg kan det oppstå forsinkelser ved tilbakebetaling, noe som tilsier en liten form for risiko ved å bruke kredittkortet i jobbhenseender.

Selv om det er risiko ved utlegg, finnes det også fordeler. Flere kredittkort har en såkalt cashback-tjeneste som betyr at man faktisk kan tjene penger på utleggende sine. Med cashback menes at man får en prosentandel av kjøpesummen tilbake. Dette blir gjerne gjort kjent gjennom en prosentandel av de totale utleggende. Ut av 10.000 kroner kan 100 kroner bli ren fortjeneste. Den gevinsten som oppstår tilfaller deg som enkeltperson og ikke bedriften. For å oppnå fortjenesten er det derfor viktig at man påser at man klarer å nedbetale utleggene i sin helhet, ellers går alt i vasken med de påløpende rentene som biter raskt fra seg når forfallsdatoen er passert.