Kredittkort
Kredittkort

Kort kan benyttes ved mange forskjellige anledninger, som ved innkjøp, betaling av regninger eller andre fordeler som er i kortet. Kredittkort brukes av både privatpersoner og en del firmaer. Det er oversiktlig og greit om en ikke har nødvendig kapital tilgjengelig. I tillegg er man beskyttet for svindel da Finans -og bankloven slår fast at det er bank, eller kredittselskapets ansvar ved de fleste tilfeller av svindel, så lenge man opptrer aktsomt. I tillegg er en beskyttet for å bli økonomisk rammet av andres konkurser.

Kredittkortet ved en konkurs

Mange benytter kort ved større innkjøp. Spesielt gjelder dette ved kjøp hvor en må forhåndsbetale ved bestilling. Denne prosedyren er vanlig spesielt om en handler på nett, for eksempel ved kjøp av møbler. Det hender seg at en kan være skikkelig uheldig og firmaet du har kjøpt fra går konkurs, og det uten at du har mottatt varen som er bestilt, og betalt. Normalt vil disse pengene kanskje være tapt, man stiller i alle fall langt bak i køen av krav til konkursboet. Har du betalt med et kredittkort er du i en slik situasjon heldig.

Kredittkort og Finansavtaleloven

I en situasjon hvor et firma har gått konkurs er det vanskelig å få ut midler for privatpersoner, både varen og pengene kan være tapte. Har man betalt varen med kredittkort er en berget. Dette da kjøp ved bruk av disse kortene er beskyttet av Finansavtaleloven ved en eventuell konkurs. Loven slår fast at det er institusjonen som har gitt deg kreditten som er ansvarlig for tapet ved en konkurs. Dette skjer på grunn av måten betaling ved bruk av kortet skjer. Altså at banken forskutterer kjøpesummen, og at man da ikke har innfridd kreditten. Kort sagt; har du betalt med kort, og ikke innfridd kreditten til banken da er du «safe».