Kredittkort
Kredittkort

Flere og flere nordmenn har nå mer enn ett kredittkort. De har kanskje et til vanlig bruk, et til reiser eller i reserve. Har man god økonomi trenger ikke renteutgiftene bli et problem. Det samme om en betaler all kreditt innen rentefri periode, da er jo rentene kr 0. Det er om rentene begynner bli problematiske en bør våkne opp.

Totale rentekostnader

Bruker man penger man egentlig ikke har, kreditt, koster det selvfølgelig ekstra når en betaler tilbake. Det som lokker mange med kredittkort er den rentefrie perioden. Betal all kreditt innen denne og det er ingen renter. Kanskje går det helt fint, og en trenger et reservekort eller et kort med bedre fordelsprogram. Over tid skjer det fort at en ikke klarer benytte de rentefrie periodene, og da blir det dyrt. Begynner rentene å løpe da løper de faktisk fra første dag du brukte kreditten. La oss si at dette skjer og du har 3 kort, med totalt kreditt på kr 30 000. Det vil da koste opp mot kr 10 000 pr år kun i renter. Det vil være nyttig tenke seg om før en søker om mer enn et kort.

Når renteutgiftene har blitt et problem

La oss si du sitter med 3 kort, som nevnt ovenfor. Renteutgiftene er høye, og tillegg skal deler av kreditten betales hver måned. Du begynner å nærme deg en noe problematisk sitasjon og leter etter en løsning. Da kan en refinansiering være det du trenger. En del banker har forbrukslån tenkt til slike situasjoner. Et lån på kr 30 000 vil med en gjennomsnittsrente koste rundt kr 2 500 – 3 000 pr år. Det vil altså si at du sparer ca. kr 7 000 på et år. Du har selvfølgelig også lånet å betale ned, men rentene er atskillig mer overkommelige.