Kredittkort
Kredittkort

Å ha en viss fleksibilitet i privatøkonomien er gunstig, og det kan en ha gjennom et kredittkort. Det vil ikke bare være selve kreditten som gir fleksibilitet, men også innbetalingen. Når du skal bestemme deg for innbetalingsløsning bør du også se på kostnadene.

Kredittgjeld og fleksibilitet

Til forskjell fra et lån, hvor alle terminbetalinger er fastsatt, kan en selv velge ved kredittkortgjeld. Når du betaler med et kredittkort vil kredittselskapet sende deg en faktura. Det er i dette øyeblikket du kan velge hvordan du løser betalingen. Fakturaen du får vil vise din totale kredittgjeld, og oftest et beløp som skal betales. Beløpet som er ført opp er oftest et minimumsbeløp. Beløpet er som regel rundt kr 250 – kr 300. Du kan da velge; betale inn minimumsbeløpet, mer enn minstebeløpet eller hele kreditten. Betaler du ned en del av kredittgjelden vil rentene løpe på den kreditten som da er igjen. Betaler du inn all kreditten vil du ikke få renteutgifter.

Vær en smart bruker

Å benytte et kredittkort smart vil si å begrense ekstrakostnadene. Vil du unngå de helt – betal all benyttet kreditt – så sant du har muligheten til dette. Er dette en umulighet kan en likevel være en smart bruker ved å betale inn så mye som mulig. Du trenger ikke betale samme beløp hver måned. En måned klarer du kanskje betale mye, en annen måned noe mindre. Hovedpunktet vil her være å bruke kortest mulig tid på å nedbetale alt. Vi vil ikke anbefale å betale kun minimumsbeløpet hver måned. Det vil fordyre kredittgjelden din betraktelig. Ser du at du ikke kan klare mer enn minimumsbeløpet vil det antakelig være mer gunstig for deg å ta opp et forbrukslån, med tanke på refinansiering.